top of page

OFFICES IN VIETNAM - VĂN PHÒNG TẠI VIỆT NAM

HO CHI MINH HEAD OFFICE

Level 9 Saigon Paragon Building

03 Nguyen Luong Bang Street

District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

VĂN  PHÒNG CHÍNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tầng 9 Tòa Nhà Saigon Paragon

03 Nguyễn Lương Bằng

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (+84-28) 5416 5556

Fax: (+84-28) 5416 5558

Email: fpc@francopacific.com

HANOI LIAISON OFFICE

02nd Floor, 110-112 Ba Trieu Street

Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

VĂN PHÒNG LIÊN HỆ TẠI HÀ NỘI

Tầng 2, 110-112 Bà Triệu,

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84-24) 3722 4918

Fax: (+84-24) 3722 4918

Email: fpc@francopacific.com

bottom of page